Udział PITiWN w warsztatach „Establishing Operational Groups under Rural Development Programmes”; Estonia – Tallinn, 2-3 kwietnia 2014 r.

Przedstawicielem Izby podczas warsztatów w Tallinnie był dr Roman Izdebski, koordynator kolegium redakcyjnego, opracowującego definicję naturalnych technologii i wyrobów. Warsztaty odbyły się 2-3 kwietnia 2014 r. w Estonii.

Głównym celem spotkania było upowszechnianie wiedzy oraz wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania Europejskiego Partnerstwa Innowacji (EIP-AGRI) wśród „brokerów innowacji EIP” oraz szczegóły tworzenia grup operacyjnych. Udział w takich warsztatach sprzyja budowaniu współpracy zagranicznej z organizacjami i podmiotami zaangażowanymi w obszarze wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa oraz zrozumieniu mechanizmów funkcjonowania funduszy unijnych.

Czytany 6792 razy