Pismo w sprawie włączenia PITiWN do konsultacji społecznych i opiniowania aktów prawnych.

PITiWN, jako nowo powstały samorząd gospodarczy, w dniu 27.03.2014 r. skierował pismo do odpowiednich resortów w sprawie włączenia Izby do programów konsultacji społecznych oraz opiniowania projektów aktów prawnych.
Jesteśmy głęboko przekonani, że doświadczenia oraz wieloletnia praktyka zawodowa ponad 130 przedsiębiorców z całego kraju, z szeroko rozumianej branży rolno-spożywczej mogą otwierać nową perspektywę i wnosić innowacyjny kapitał społeczny do konsultacji. Wierzymy, że wspólna praca na rzecz zrównoważonego rozwoju przyniesie dobre rezultaty.

Pismo zostało złożone w biurze podawczym:

 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym do Przewodniczącego Rady Gospodarki Żywnościowej MRiRW
 • Ministerstwa Gospodarki
 • Ministerstwa Środowiska
 • Ministerstwa Zdrowia

Pismo zostało skierowane również do Przewodniczących Komisji Sejmowych:

 • Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
 • Zdrowia
 • Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

oraz do Komisji Senackich:

 • Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Środowiska
 • Zdrowia

W Ministerstwie Środowiska zostały złożone również wnioski w sprawie poparcie kandydatur do Komisji ds. GMO. dr inż. Sylwii Żakowskiej - Biemans ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. Piotra Skubały z Uniwersytetu Śląskiego

 

Czytany 5859 razy Ostatnio aktualizowany: poniedziałek, 14 kwiecień 2014 11:39

Pobierz załącznik: