Konferencja pt.: „Polska liderem rozwoju naturalnych technologii dla bezpiecznej żywności” Kielce.

8 marca 2014 r., podczas kieleckich targów AGROTECH odbyła się Konferencja pt.: „POLSKA LIDEREM ROZWOJU NATURALNYCH TECHNOLOGII DLA BEZPIECZNEJ ŻYWNOŚCI”. Była to pierwsza Konferencja zorganizowana przez Polską Izbę Technologii i Wyrobów Naturalnych, a zarazem inauguracja naszej działalności.

Konferencję otworzył Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W swoim wystąpieniu podkreślił on potrzebę upowszechniania naturalnych technologii jako gwaranta zrównoważonego rozwoju polskiej wsi. Marszałek potwierdził również deklarację współpracy z Polską Izbą Technologii i Wyrobów Naturalnych. Taka deklaracja ze strony Marszałka Jarubasa ma dla nas ogromne znaczenie i wróży dobre relacje z kieleckim samorządem.

Prezes Izby dr inż. Sylwester Lipski w swojej prezentacji pt.: Cele i zewnętrzne uwarunkowania działalności PITiWN wskazywał na gospodarcze, środowiskowe i społeczne czynniki, które miały istotny wpływ na powołanie samorządu gospodarczego. Czynniki te, m.in.: postępująca degradacja gleb w Polsce, zanieczyszczenie wód, WPR i przyjęte zasady zrównoważonego rozwoju są potwierdzeniem, że podjęcie działań na rzecz upowszechniania naturalnych technologii i ich skutecznego wdrażania w rolnictwie są niezwykle istotne dla rozwoju polskiej biogospodarki, konkurencyjnej na rynkach europejskich. Dla takich działań i inicjatyw opracowany został strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – BIOSTRATEG. Dr inż. Wiesław Golka, Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Badawczego w Kłudzienku przedstawił cele programu oraz obszary programowe, które objęte będą dofinansowaniem. Z kolei dr inż. Marek Sawicki, Poseł na Sejm RP, zaprezentował szanse rozwoju naturalnych technologii w perspektywie Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Bezpieczna żywność była głównym tematem wystąpień Doroty Metery – Prezes Zarządu BIOEKSPERT Sp. z o.o. oraz Stanisława Kolbusza, Prezesa Stowarzyszenia EkosystEM-Dziedzictwo Natury i Wiceprzewodniczącego PITiWN.

Czytany 6846 razy Ostatnio aktualizowany: piątek, 11 kwiecień 2014 15:19