Projekt pn.: „Zrównoważone Rolnictwo i Zdrowe Środowisko".

W ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich nalata 2014-2015, PITiWN jest partnerem w projekcie pod nazwą „ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO I ZDROWE ŚRODOWISKO. Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie zbóż, jabłek, truskawek, ziemniaków, chowie i hodowli ryb i pszczół z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii – cykl szkoleń oraz seria powiązanych tematycznie i merytorycznie publikacji.” Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

Celem projektu jest promowanie dobrych praktyk oraz innowacyjnych, naturalnych technologii, jako narzędzi biologizacji rolnictwa wspierających ochronę środowiska w hodowli pszczół, ryb, uprawie zbóż, truskawek, ziemniaków i jabłek jak również prezentacja badań, zgromadzonej wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących ich wdrażania w w/w zakresie. Cykl szkoleń i publikacji stanowić będzie forum wymiany doświadczeń, kompendium wiedzy oraz merytoryczne wsparcie dla rolników, sadowników, pszczelarzy i hodowców ryb we wdrażaniu naturalnych technologii i prowadzeniu zrównoważonej uprawy i hodowli zgodnie ze Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, przyjętą 25 kwietnia 2012 roku przez Radę Ministrów. Takie wsparcie stanowi niezbędny element rozwoju obszarów wiejskich, w tym poszerzania kompetencji zawodowych mieszkańców wsi, rozwoju innowacyjnej działalności rolniczej oraz budowania świadomości i odpowiedzialności społecznej m.in. za środowisko naturalne, bezpieczeństwo żywności oraz bezpieczną, żywność.

Projekt stanowi kompleksowe, merytoryczne wsparcie w zakresie wdrażania naturalnych technologii oraz promowania dobrych praktyk w konkretnych obszarach działalności rolnej. Udział Parterów: Stowarzyszenia EkosystEM-Dziedzictwo Natury, Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw oraz Katedry Agronomii Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW, zapewnia zarówno wysoką wartość naukową szkoleń i publikacji jak również wartość praktyczną, użyteczną.

Czytany 5868 razy Ostatnio aktualizowany: piątek, 11 kwiecień 2014 15:29