Wprowadzenie uwag do PROW na lata 2014-2020.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadziło konsultacje publiczne dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). W ramach konsultacji PITiWN przekazała swoje uwagi do projektu PROW. Aktualny projekt zawiera część uwag zgłoszonych w trakcie procesu konsultacji. Zmodyfikowano i doprecyzowano opisy poszczególnych działań. Dodano także rozdziały dotyczące kwestii budżetowych oraz monitorowania i oceny. Program zostanie przedłożony do akceptacji Rady Ministrów i przekazany do uzgodnień z Komisją Europejską.

Czytany 2143 razy Ostatnio aktualizowany: piątek, 11 kwiecień 2014 15:45