Projekt "ŻYWNATUR" zrealizowany!

Pod koniec października 2017 r. w ramach programu Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został zrealizowany projekt pn. Opracowanie modelu ograniczenia strat żywności produkowanej metodami naturalnymi. Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych była liderem konsorcjum ww. projektu. W skład konsorcjum weszły:

  • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • EkoTrend

O PROJEKCIE

Celem projektu było opracowanie takich naturalnych metod uprawy, które pozwolą uzyskać plony:

  • nadające się do przetwórstwa spożywczego,
  • o wyższych niż w przypadku upraw konwencjonalnych parametrach przechowalniczych,

  • których koszt uprawy będzie niższy niż z upraw konwencjonalnych.

Jego innowacyjność polegała m.in. na kompleksowym podejściu. Projekt zakładał bowiem opracowanie technologii zarówno nawożenia, ochrony przed chorobami, szkodnikami i chwastami bez użycia chemii oraz przechowalnictwa. Opracowane rozwiązanie przeznaczone jest zarówno dla dużych przedsiębiorstw rolnych jak i niewielkich gospodarstw rodzinnych.

Jednym z działań w projekcie było utworzenie portalu NATURALNYROLNIK.PL, którego zadaniem jest upowszechnianie wiedzy nt. opracowanego modelu upraw ziemniaków, cebuli, marchwi, pietruszki i selera oraz doradztwo indywidualne. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu generatorowi rolnik, podając charakterystykę swojego gospodarstwa otrzyma instrukcję jak krok po kroku wdrażać naturalną technologię.

Zapraszamy na stronę: NATURALNYROLNIK.PL

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOWACJE SPOŁECZNE

pn. Opracowanie modelu ograniczenia strat żywności produkowanej metodami naturalnymi.

 

Znalezione obrazy dla zapytania narodowe centrum badań i rozwoju

 

Czytany 9069 razy Ostatnio aktualizowany: środa, 06 grudzień 2017 13:09